“ET” by Ari AlpertahmET
Ari Alpert - Yağlı Kasap Kağıt -  Serigrafi Baskı - 2017

Kadın bedenin cinsel birer nesne olarak yorumlanışı gündelik imgelerde, reklamlarda ve sanatta karşımıza çıkıyor. Bu durum, haklı olarak bu tür bir nesneleştirmeye karşı çıkan kadınlar tarafından kuvvetle eleştiriliyor. Ancak henüz cevaplanmayan bir soru var: Erkekler bu durumla ilgili ne hissediyor? Erkekler de cinsel birer nesne olarak görüldükleri, kullanıldıkları hissini taşıyor mu? Bu tür imgeler erkeklerin de kendilerini sadece birer et parçası gibi hissetmelerine sebep oluyor mu?

We often come across interpretations of the female body used as sexual objects in everyday images, in advertisements, and in art. This has been widely criticized by women, who rightly protest such objectification. However, the question remains: How do men feel about this? Do men also feel like they are being seen, or used as sexual objects? Do such images make men feel like mere pieces of meat?
for more:
http://www.arialpert.com/

 

 çeviri: Nazım Hikmet Richard Dikbaş

ahmET
Ari Alpert - yağlı kasap kağıdın üstüne serigrafi baskı - 2017
Sıkıysa Paylaş:

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*