iCat by Ari Alpert


iCat by Ari Alpert, sokak modasını sanatla buluşturan yeni bir street-wear markası. Kaykay kültürü ve yeraltı sanatından ilham alan, işlevsellik ve rahatlık odaklı bu tasarımlarda sadelik ön planda. Ama göz göze geldiğiniz anda merak uyandıran gizemli iCat imgesinin hikayesi 90’lı yıllara ve New York sokaklarına kadar uzanıyor. İşin ruhu ve karakteri bu bilge sokak kedisinden geliyor.


İlk kez 90’ların başında, New York’ta anonim bir sokak sanatı ürünü olarak ortaya çıkıyor iCat imgesi. Yaratıcısı Ari Alpert bu imajı sokaklara taşımadan önce gravürlerinde kullanmaya başlamış. Uluslararası ve multidisipliner bir sanatçı olan Ari’nin görsel sanatlardan Dj’liğe, dövme sanatçılığından sokak modası tasarımlarına uzanan dinamik yaşam tarzı sayesinde iCat, New York’tan Miami’ye, Bombay’dan Berlin’e dünyayı dolaşıyor.
Yıllar içinde gitgide sadeleşen ve belirginleşen iCat imgesi, sanatçının 2000’lerde Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte İstanbul sokaklarında da karşımıza çıkmaya başlıyor.
O bir sokak kedisi... Wiskas'la değil, sokakların tecrübesiyle beslenmiş. 9 canlı, meraklı, bilge ve üçüncü gözün gördüğü her ne ise o.

iCat’in New York sokaklarında doğumundan 20 yıl sonra şimdi Ari Alpert bu çarpıcı imgeyi bir street-wear markasının başına getiriyor. Böylelikle sanatçının 30 yıllık birikimi ve iCat'in eşsiz sokak tecrübesi birleşiyor ve ortaya göz alıcı tasarımlar çıkıyor.


Bize de sadece bakmak değil görmek kalıyor.

iCat by Ari Alpert
Aynı bakıyoruz, farklı görüyoruz.

We all look at the same world, a few of us see something different.

iCat by Ari Alpert is a new streetwear brand that combines street fashion with art.

Inspired by skateboard culture and underground art, these designs focus on

functionality and comfort, and prioritize a plain look.

The story of the iCat image that immediately sparks your curiosity goes back to the

90s. This wise stray cat gives the brand its spirit and character.

iCat first appeared in the early 90s as anonymous street-art work in New York. Then

it began to travel the world, from New York to Miami and from Mumbai to Berlin,

thanks to the dynamic life-style of its creator Ari Alpert. iCat sharpened its style over

the years, and from the 2000s on began to appear on the streets of Istanbul.

iCat is a street cat, a stray cat… It’s not fed with Whiskas -it feeds off street

experience. It has nine lives, it’s curious, wise, and whatever its third eye sees.

20 years after its birth on the streets of New York, its creator Ari Alpert now

introduces his streetwear brand with this striking image. The artist combines his own

know-how with iCat’s street cred to produce eye-catching designs.

A different look with the spirit of iCat.


Sıkıysa Paylaş: